Detecteren van rioolleidingen en stroomkabels

Een veel voorkomend probleem in de praktijk: de ligging van leidingen en buizen is onbekend. Bouwtekeningen of schema’s ontbreken. Om schade te voorkomen, kan Jonkers het gehele riool in kaart brengen. Zowel de (diepte)ligging, vorm en lengte van zowel rioolbuizen als metalen leidingen zijn te lokaliseren en visueel weer te geven.

24-uurs calamiteiten service

Tilburg

013-4556344

Breda

076-7200920

Den Bosch

073-7200954