Het periodiek reinigen van straatkolken

Vuil en bladeren spoelen na regenval de straatkolk in. Een niet-gereinigde kolk kan snel verstoppen. Het resultaat: ondergelopen straten en binnenplaatsen. Jonkers stemt een onderhoudsinterval af met bedrijven en gemeenten die via ons agenderingssysteem automatisch wordt ingepland en afgestemd. De kans op verstoppingen is daarmee geminimaliseerd.

24-uurs calamiteiten service

Tilburg

013-4556344

Breda

076-7200920

Den Bosch

073-7200954